Integritetspolicy

BilEnkelt Sverige AB Personuppgiftsbehandling

BilEnkelt Sverige AB, org.nr: 559299-4841, adress: Box 3, 13421 Gustavsberg. Telefon: 08-520 277 07, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter vilket förpliktigar oss att behandla informationen korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vad för personuppgifter samlar vi in?

Vi på BilEnkelt Sverige AB samlar in och behandlar personuppgifter från dig som besökare när du besöker vår webbplats. Information samlas in när du lämnar in uppgifter i samband med registreringen i våra formulär där det rör sig om namn, e-post, telefonnummer, registreringsnummer (fordonets) samt IP-adress.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Vi på BilEnkelt Sverige AB behandlar dina personuppgifter i syfte att förbättra din upplevelse av vår webbplats och för att kunna erbjuda en korrekt värdering av ditt fordon. Det är därför av betydelse att samla in uppgifter om vem bilen tillhör så att vi kan kommunicera med personen i fråga. Vi på BilEnkelt Sverige AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med ändamålet att köpa in eller förmedla vidare din bil på grundval av ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen och användningen av cookies till den personuppgiftsbehandling som är kopplad därtill.

Rättsliga grunder vi baserar vår behandling av personuppgifter på

En rättslig grund kan vara att du 1) samtyckt till att uppgifterna behandlas eller 2) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

För att utföra och fullgöra våra tjänster åt dig delar vi dina personuppgifter med vissa andra parter. Det rör sig i sådana fall om andra bolag som på vår (BilEnkelt Sverige AB) begäran tar del och/eller behandlar dina personuppgifter för att vi på BilEnkelt Sverige AB ska kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Alla våra samarbetspartners har egna upprättade rutiner för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsförordningen. För din del innebär det att dina rättigheter alltid tas i beaktande och att dina personuppgifter förblir skyddade.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära insyn, rättelse, begränsning, radering (förutsatt att vi inte åläggas skyldighet att arkivera informationen) av uppgifts behandlingen och utlämning av dina personuppgifter. Vi avslutar din personuppgiftsbehandling genom att du exempelvis drar tillbaka ditt samtycke. Vill du nyttja någon eller flera av dina rättigheter vidtar vi rättelse inom två (2) veckor från det att din förfrågan kom oss tillhanda, förutsatt att det inte strider mot annan tillämplig lag. Förfrågningar av denna karaktär mailas in till info@bilenkelt.se dit du även kan vända dig för ytterligare information.​

Cookies

Vår webbplats innehåller två typer av cookies. Den ena typen rör sig om tillfälliga och tekniska cookies som är nödvändiga för att du ska kunna surfa på webbplatsen, dessa sparas enbart temporärt och försvinner därmed när du stänger ner din webbläsare. Den andra typen rör sig om statistik cookies som mäter trafiken på vår webbplats och hur besökare navigerar sig runt. All data som dessa cookies samlar in är anonym. Du kan alltid ta bort våra cookies genom att öppna din webbläsares inställningar och radera innehållet.